Молитвено  Служение
17 - 22 април 2017 г.

21:00 часа
 

Първи кратък Розарий на

Майка Мария

 

 


 

За концентриране на молитвените усилия предлагаме преди четене на Розария да се направи следния призив:

 

В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, в името на Всемогъщия Господ Бог аз се обръщам към всички Възнесени Същества на Светлината, към Йерархията на Силите на Светлината, която наблюдава еволюцията на човечеството на Земята и насочва неговото развитие по Божествения Път.

 Аз моля енергията на моята молитва да бъде насочена от Възнесените Същества на Светлината за неутрализиране действието на силите, които способстват за разпалването на войни, вражди на национална, имуществена и религиозна основа, извършват терористични актове и създават огнища на напрежение по Земята.

     Аз също така моля енергията на моята молитва да бъде насочена от Възнесените Същества на Светлината за постигане на мир в целия свят и за извисяване съзнанието на хората на планетата Земя до онова ниво, когато всички на Земята ще се чувстваме като братя и сестри независимо от нашата вяра, религия, цвят на кожата, национална принадлежност или народност.

      Моля, енергията на моята молитва да бъде умножена по броя на хората, участващи в това молитвено служение.

     Да се изпълни всичко по Божията Свята Воля! Амин!

 

* * *

Аз се нуждая от енергията на вашите молитви[i]

 В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, пресвета Богородице, възлюбена Майко Мария, бързам да коленича пред теб. Не мога да намеря думите, които ще ми позволят да предам цялата Любов на моето сърце, която изпитвам към теб. Приеми моята Любов и Благодарност. Ти знаеш кое е най-важното в този момент за израстването на моята душа. Моля за твоята помощ и подкрепа. Моля се, покрай суетата на деня, да не забравя тихите минути на нашето непосредствено общуване, които помни моята душа.

Нека моята неразривна връзка с теб да ме подкрепя в живота и да ми помага да не забравя за Висшия Път, по който имам намерение да вървя в този живот. Амин.[ii]

 

В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух. Амин!

 

1. Аз дойдох, за да поговоря с вас. Спокойно...Искрено....Внимателно и нежно. Аз дойдох като любяща и грижовна майка. И действително аз съм ваша майка, защото се грижа за вас, лекувам вашите души. И когато ви е особено тежко, всички вие идвате при мен.

Богородице Дево, Радвай се,

Благодатна Мария, Господ е с Тебе;

благословена си Ти между жените,

и благословен е плодът на Твоята утроба,

защото си родила Спасителя на нашите души.

 

2. Зная, че ви е трудно. Зная, че се намирате на границата, където се пресичат новите енергии, идващи във вашия свят и старите енергии, които още преобладават в него. И това винаги е много трудно: да се живее в преходно време. Вашите физически тела и по-фините ви проводници понякога не са способни да се справят с повишеното натоварване. Но ще ви се наложи да потърпите. Друга възможност няма.

 

Богородице Дево, Радвай се,

Благодатна Мария, Господ е с Тебе;

благословена си Ти между жените,

и благословен е плодът на Твоята утроба,

защото си родила Спасителя на нашите души.

 

3. Много ангели-лечители и мнозина от Владиците, са готови, както и аз, да ви оказват цялата посилна и възможна помощ. Затова не пренебрегвайте помощта, която ви дават Небесата. Обръщайте се за помощ към Владиците, ангелите, елементалите и лично към мен.

Богородице Дево, Радвай се,

Благодатна Мария, Господ е с Тебе;

благословена си Ти между жените,

и благословен е плодът на Твоята утроба,

защото си родила Спасителя на нашите души.

 

4. Аз нося бремето на много въплътени синове и дъщери на Бога. Аз се старая да облегча вашата участ. Но помогнете ми и вие. Аз се нуждая от вашата енергия, от вашите молитви и от вашата Любов. Ние можем и трябва да си помагаме един на друг. Аз ще облегча вашето бреме в това преходно време, а вие, моля ви, ми дайте допълнителен резерв от енергия.

 

Богородице Дево, Радвай се,

Благодатна Мария, Господ е с Тебе;

благословена си Ти между жените,

и благословен е плодът на Твоята утроба,

защото си родила Спасителя на нашите души.

 

5. Аз чувам вашите молби и понякога само една молитва, произнесена искрено в сърцето ви, е достатъчна, за да бъде оказана помощта. Но вие не намирате свободно време да ми изпратите енергията на вашите молитви. Аз не мога да ви окажа помощ тогава, когато искате от мен да ви помогна. Аз мога да помагам само на съкрушените сърца, на сърцата, които са се разкаяли.

Богородице Дево, Радвай се,

Благодатна Мария, Господ е с Тебе;

благословена си Ти между жените,

и благословен е плодът на Твоята утроба,

защото си родила Спасителя на нашите души.

 

6. Ние ви призоваваме към правилно състояние на съзнанието. За да постигнат правилно състояние на съзнанието, на някои им е необходим пост, молитва, покаяние, изповед и причастие. За други са достатъчни искрените сълзи на разкаянието. И умити от тези сълзи, на сутринта след безсънната нощ, моите скъпоценни деца са способни на искрена молитва, и степента на разкаянието, която присъства в техните сърца, ми дава възможност да окажа помощ.

 

Богородице Дево, Радвай се,

Благодатна Мария, Господ е с Тебе;

благословена си Ти между жените,

и благословен е плодът на Твоята утроба,

защото си родила Спасителя на нашите души.

 

7. Аз виждам вашите страдания. Аз изпитвам състрадание към вас. Обаче и вие ме разберете. Има някои видове карма от ваши действия в миналото, която може да бъде изкупена само със страдание.

 

Богородице Дево, Радвай се,

Благодатна Мария, Господ е с Тебе;

благословена си Ти между жените,

и благословен е плодът на Твоята утроба,

защото си родила Спасителя на нашите души.

 

8. Много мъка и много страдания има във вашия свят. Аз виждам това. А виждам също и друго. Виждам как младежта абсолютно безотговорно се разпорежда със скъпоценната енергия на Любовта. Аз виждам това... И сърцето ми замира потръпвайки, защото зная на какви страдания ще се подложат в бъдеще тези души. Вие сами се обричате на много и много страдания.

 

Богородице Дево, Радвай се,

Благодатна Мария, Господ е с Тебе;

благословена си Ти между жените,

и благословен е плодът на Твоята утроба,

защото си родила Спасителя на нашите души.

 

9. Аз дойдох да ви напомня за отговорността ви за вашите постъпки, за да не ме молите за избавяне от страдания и за изцеление, когато целият ви живот вече е зад гърба ви и сте обременени с огромен багаж от болести и психологически проблеми. Аз бих желала младежта да се обръща към мен за помощ, съвет и подкрепа още сега. За да може в зрелите си години да служи за Слава на Господа и да върши Божествени дела на физическия план.

 

Богородице Дево, Радвай се,

Благодатна Мария, Господ е с Тебе;

благословена си Ти между жените,

и благословен е плодът на Твоята утроба,

защото си родила Спасителя на нашите души.

 

10. Всички вие сте задължени сега да насочите своите погледи към младежта. И онези от вас, които към края на живота си, най-накрая, са осъзнали Божествената Истина в една или друга степен, ще бъдат способни да предадат на новото поколение своя опит. Помислете в каква форма можете да направите това. Но да го направите е необходимо казвам ви го.

 

Богородице Дево, Радвай се,

Благодатна Мария, Господ е с Тебе;

благословена си Ти между жените,

и благословен е плодът на Твоята утроба,

защото си родила Спасителя на нашите души.

 

Слава на Отца и Сина и Светия Дух и Божествената Майка сега, и винаги, и вовеки веков. Амин!

                                                          

В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух. Амин!


 

[i] Розарият е съставен по диктовката на Майка Мария от 27 декември 2007 г.

[ii] Текстът на молитвата на Пресвятата Богородица е от посланието на Майка Мария от 4 януари 2009 г.