Скъпи приятели,

 

 Тази събота, на 2 април  в книжния център се проведе съвместно четене на Положение 17 от книгата "Сутри от Древното Учение" - Законът за кармата и се проведе беседа по нея, след което се прослуша "Розарий на Истината.

На 9 април, събота от 11:00 ч. предстои съвместно четене на Положение 18 от книгата "Сутри от Древното Учение" - Нравственият закон, размишляване по него, слушане на Розарий. Каним желаещите да се присъединят!

На 16 април 2016 г от 12:00 часа в книжния център се организира среща, на която ще бъде представена информация от първо лице за срещата, проведена на територията на Ашрама в Омск от 26 до 31 март 2016 г.  Молим желаещите да присъстват да заяват участието си, като използват посочената в края на съобщението контактна информация.

* * *

С радост наблюдавам душите, които се намират във въплъщение и които са намерили сили и устрем, за да удържат победа над себе си, над своето его и да се издигнат на следващата степен.

 Предчувствам, че много скоро между тези души ще се установят отношения на дружба, сътрудничество и взаимопомощ, където и да се намират по Земното кълбо.

<...>

Най-главното е преодоляването на тази част от вас самите, която ви привързва към Земята и традиционните отношения, преобладаващи между хората в днешно време.

 И първото, което ще почувствате е, че отношенията между хората ще се променят. Между тези хора, които са се изкачили на ново стъпало. Това ще го усетите, дори  да нямате много голям талант за различаване. Ще ви бъде по-лесно да се разбирате помежду си. Ще чувствате, че вършите една и съща работа и не е важно коя част от общото дело вършите. Всяка работа по построяването на Новия Свят е почетна. Дори ако просто забивате гвоздеи. Ще почувствате Любов, немотивирана от нищо Любов към всички хора, с които вършите обща работа. Ще получите удовлетворение от своето служене на всеки член от вашата община.

Хората, които са достигнали до ново стъпало в съзнанието си, ще са като най-близки роднини един за друг..

Възлюбеният Ланело, 11 юни 2005

 

Мир, Светлина и Любов!

  

За контакти:

тел:  0884 007 724

Е-мейл: svetul_put@abv.bg