Скъпи приятели,

На 21 май 2016 г. (събота) се проведе колективно четене на Положение 13 Доброто и Злото от книгата Сутри от Древното Учение. Беше прочетен коментара на Посланика към Положение 13, след което се проведе събеседване. Предлагаме коментара на вашето внимание:

 

Коментар на Посланика Т.Н. Микушина към Положение 13 "Доброто и Злото"

(Семинар Същност на Древното Учение, Подмосковие, май 2013 година)

 

 "Някога отдавна, когато илюзорният свят още не е бил проявен, всичко в света е било едно цяло. Съществувал е единствено Бог и не е имало нищо, освен Бога. После настъпил момент, когато се появила Мисълта за създаване на тази Вселена. Самата Мисъл се отличавала по своята вибрация от това, което било Едно, Неделимо, Абсолютни и Вечно. И когато тази Мисъл се появила, тя станала източник, начало на Злото. Оттогава в света съществуват две начала Доброто и Злото, Светлината и мрака.

В нашия свят съществуват и Доброто, и Злото. И ние непрекъснато правим избор между едното и другото. Сега настъпи времето, когато за мнозина дори борбата за Доброто ще бъде голяма крачка назад. Защото самата борба за Доброто е Зло. Но сега такива хора не са толкова много.

В действителност от момента, в който изчезне Злото в този свят и остане единствено Светлината, ни отделят милиони години. Но от нас зависи, доколко още сега сме способни да различаваме Доброто от Злото в този свят, доколко сме способни да гасим в себе си тези противоположности и по този начин да вършим работата, която Бог иска да вършим в този момент."

 

И тъй като отсяването на Доброто от Злото е невъзможно без качеството различаване, беше разгледано и Положение 24: Необходимост от качеството различаване.

 

 "Вие сте дошли в този свят, за да научите урока за различаването. Различаването на Доброто от Злото, на илюзията от реалността.

Господ Шива, 1 януари 2006 г.

 

В тази връзка си припомнихме за могъществото на Слънцето и за неговото свойство да озарява пътя ни, като по този начин ни дарява възможността да виждаме ясно и да различаваме преходното от непреходното, Истината от илюзията. Материалът беше подготвен въз основа на бюлетин № 1 (851) на електронното издание Сириус за 2010 г. http://www.sirius1-bg.net/sirius/buletini/2010/moo/br1_0210.html

 

 

* * *

На 28 май 2016 г. (събота) ще се проведе последният за тази сесия вебинар. Новата сесия вебинари ще започне през месец септември тази година. Завършващият вебинар ще включва показване на пълното интервю с Татяна Н. Микушина.

 * * *

Направено е дарение на книги в библиотеката на клуб за възрастни хора в град Велинград.

 

* * *

От 19 до 22 май двама души бяха на посещение в Русия(с. Абрамцево в Подмосковието), където се проведе обучителен клас за това как да разпространяваме правилно книгите на Татяна Николаевна Микушина и най-важното, което трябва да направим преди да се заемем с тази задача, е да започнем да работим върху себе си и да прилагаме даденото в книгите Учение в собствения си живот.

 

 

 

* * *

 И  за  наша  най-голяма  радост  на  Земята  се  намериха  такива  светли  души,  които осъзнавайки цялата пълнота на нашето безпокойство и жизнената важност на нашите молби, не пожалиха своите лични усилия и отдадоха цялото си свободно време и всичките си способности, за да послужат на планетата и на съществуването на самия живот на планетата Земя.

И ние ви благодарим за оказаната помощ. Повярвайте, ние се радваме не толкова на вашия принос в процеса на стабилизация  на Земята, колкото се радваме на вашата решителност, безкористие и преданост, с които откликнахте на нашите молби.

 Радваме се, че нашите призиви намериха отклик във вашите сърца

Великият Божествен Управител, 30 декември 2005

 

 

Мир, Светлина и Любов!


За контакти:

тел:  0884 007 724

Е-мейл: svetul_put@abv.bg