Скъпи приятели,

През изминалата седмица в Книжен център "Светъл път" имаше няколко събития.

На 4 юни се проведе презентация на тема "Покаянието е ключът към осъществяването на мисията на Русия" по книгата Покаянието ще спаси Русия. За Царското семейство.

 

 

* * * 

 

На 5 юни се състоя работна среща между активистите, разпространяващи книгите на Татяна Н. Микушина. На срещата се проведе Практикум, по време на който бяха обсъдени някои идеи, изведоха се опорни точки в работата,  набелязаха се цели, поставиха се задачи, обмисляха се въпроси.

 Предлагаме на вашето внимание някои от въпросите, които бяха разгледани  по време на обсъждането, и отговорите, около които се обединиха участниците в срещата .

 

 Какво можем да направим, за да поддържаме на ниво работата си по разпространение на Учението, да държим будно желанието и стремежа си да даваме най-доброто от себе си в работата за Бог и винаги да бъдем в готовност?

 • Да се стремим към повишаване на съзнанието си, да работим предано, да осъществяваме непрекъснат вътрешен контрол, да бъде постоянни в духовните си практики.

 • Да усвоим в дълбочина Учението, да станем носители на Учението (да го прилагаме в живота си, да станем път).

 • Да се стремим да се разделим с нереалната си част, да се освободим от егото си.

 • Да поддържаме будно съзнание и отворено сърце.

 • Постоянно да помним, че е дълг на всеки от нас да намерим онези души, които се нуждаят от знанията, заложени в Учението. Наш дълг е да предадем тази Светлина, която сме намерили и носим.

Започнете да правите нещо конкретно точно там, където сега се намирате. Нека това да бъде нещо незначително, нека това да са знанията, които се съдържат в тези диктовки и които вие можете да дадете само на няколко души, живеещи във вашето населено място, нека това да са лекции, които ще четете в училище, в производството. Използвайте всяка възможност, за да разпространите нашата информация, нашите вибрации във вашия свят.

Санат Кумара, 12 декември 2005г.

 

 • Постоянно да извършваме вътрешна работа, да работим върху себе си.

Необходимо е всеки да се заеме само със себе си, със своето вътрешно състояние, и светът около вас ще се промени от само себе си.

Възлюбеният Кутхуми, 7 януари 2008 год.

 

 • Постоянно да се замисляме върху мотива си.

Докато се намирате в плътния физически свят, трябва непрестанно да бъдете нащрек и всяка минута да се стараете да различавате всеки мотив и всяко желание, които ви водят.

Свети Архангел Михаил, 15 април 2005г.

 

 • Да работим заедно с другите светлоносци, като поддържаме контакти, да се събираме физически, да обменяме опит, да си помагаме.

 • Ежедневно да се молим, да правим призиви към Висшия си Аз

 • Постоянно да сме будни и в готовност да извършваме работата, за която сме дошли, да възлюбим напрежението.

Само ако се намирате в състояние на постоянно напрежение и ако постоянно преодолявате самите себе си, вие ще растете и ще се изкачвате все по-високо и по-високо към върха на Божественото съзнание.

Всемогъщият Космос, 3 май 2005 г.

 

 • Да помним, че няма малки дела, в работата за Бог.

В работата, която вършат нашите предани ученици, няма малки дела. Всички дела извършени в руслото на Божествената еволюция са еднакво почетни и човешкото съзнание не може да оцени доколко едно или друго изпълнявано поръчение за Братството е с по-голяма значимост.

Няма дребни неща в Божественото служене. И винаги, когато ви се струва, че вашият принос е незначителен и че от вас нищо не зависи, спомнете си тази моя диктовка, спомнете си моите думи за величието на всяко дело, извършено за Общо Благо в акта на безкористно служене. Помнете, винаги помнете, че е важно не самото дело, а импулсът, зарядът, който влагате в действието си на физическия план.

Господ Шива от 29 юни 2007 г.

 

Какви могат да бъдат нашите мотиви при разпространението на книгите на Татяна Микушина?

- Да изпълним препоръката на Владиците.

- Да съберем отделните части на цялото (ние всички сме частички от Бог и трябва да се върнем обратно при първоизточника си).

- Да направим всичко възможно, за да достигне това знание до възможно повече хора.

- Да направим всичко възможно, за да за се повиши нивото на съзнание на човечеството.

- Проява на състрадание.

- Да служим на Бог (на всички живи същества).

- Да се предотврати катаклизъм.

- Да проявяваме най-добрите си качества.

- Да помогнем на ближния си.

- Да помогнем да се появят нови последователи на Учението.

- Да намерим светлоносците.

- Да се обединим в усилията си.

- Да дадем гласност на света за Законите на Мирозданието.

- Като разпространяваме Светлината, която сме получили, ние изразяваме благодарност на Владиците и на Татяна Николаевна.

- Да допринесем за повишаването на нравствеността в обществото ни.

- Да подготвим условия за идването на бъдещото поколение.

 

Какви малки, но важни дела могат да станат нашите действия при разпространяване на книгите с Учението на Владиците?

 - Постоянство в мотивите.

 - Всеотдаденост за Общото Благо.

 - Подаряване на книга. Винаги да имаме по една книга у себе си, в случай, че се появи възможност да се подари на някого.

- Насочване вниманието на събеседника към Учението в личен разговор(ако ситуацията подсказва такава необходимост).

- Будност, връзка с Висшия АЗ.

- Да не търсим резултата от работата си  важни са импулсът и готовността за служене.

- Да правим всеки ден и особено преди работа с книгите и по разпространението им призив и правилна настройка.

- Участие във възможни и приложими към нашите цели изложения, мероприятия. Да се възползваме от всяка възможност.

- Всеки върши своята работа в групата, според възможностите, знанията и уменията си.

- Да се замисляме постоянно за мотива си.

- Важни са хармоничните отношения в групата. Да се стремим към това.

- Готовност да се разпространяват книгите във всякакви условия и при всякакви обстоятелства.

- Да приемаме, че всеки върши важна работа, колкото и малка да изглежда тя, няма неважна работа, когато се върши за Бог!

- Да прилагаме индивидуален подход.

- Да съхраняваме вътрешно спокойствие.

- От всеки зависи изпълнението на общата задача.

 

* * *

По повод Международния ден на детето, се запознахме със статията на Ана Борисова "Да запознаем децата със Законите на Мирозданието", публикувана в бр.8 (1506) на електронния бюлетин "Сириус http://www.sirius1-bg.net/sirius/buletini/2016/br7_0516.html

Желаещите могат да поръчат от Русия комплект от новия материал за работа с деца за строежа на човека и неговите тънки тела http://r.sirius-ru.net/2016/2016-05-08.htm

 Основна цел на материала:

     Запознаване със строежа на човека (структурата на неговите тънки тела и функцията им).

Косвена цел:

     Развиване на координацията, фината и грубата моторика.

 Описание:

Модел на човека и 6 стъклени колби във формата на матрьошки, постепенно увеличаващи се по размер. Стъклена поставка. Ленено парче плат за презентации. Дървен поднос. Съпътстващи аксесоари.

Подходящо за деца на възраст от 3 до 6 години

 

Стойността на комплекта без транспортните разходи е 35.00 лв. Заявки се приемат до

15 юни на адрес: svetul_put@abv.bg или на телефон 0884 007 724.

 

 

Мир, Светлина и Любов!


За контакти:

тел:  0884 007 724

Е-мейл: svetul_put@abv.bg