末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末

 

 

Беседи на тема "Тайните на музиката",

проведени в столично училище

 

 

Тези дни се проведоха три срещи с ученици от 11 и 12 класове, на които бе представена темата за музиката.
       Бих искала да разкажа за впечатленията, които са останали у младите хора след представената презентация и проведената беседа.


        В началото на беседата поговорихме с учениците за това каква музика им харесва да слушат. Оказа се, че в аудиторията има доста привърженици на рока, както момичета, така и момчета. На въпроса кога предпочитат да слушат спокойна музика, те отговаряха, че когато са в спокойно състояние, а когато им е тежко предпочитат да слушат тежка музика. Обсъдихме защо така се получава, че добрите състояния на духа привличат високи вибрации и се стремят към спокойна музика, а лошите състояния на духа се стремят към музика с ниски вибрации.


        След това им разказах за труда на известния английски пианист и композитор Кирил Скот Музиката и нейното тайно влияние в течение на вековете, говорихме и за това, че музиката влияе на хода на еволюцията.

Тъй като миналата година точно с тази аудитория имахме беседа за водата, като енерго-информационна матрица на живота, учениците си припомниха, че водата има памет и звуците и музиката влияят на структурата на кристалите й.
    

Поговорихме за науката киматика и експериментите на Ханс Йени, който слагал върху метални пластини различни вещества като пясък, сол, мляко и пускал в пластината звуци с различна честота на трептене. Експериментите му доказват, че колкото по-висока е честотата на вибрациите, толкова по-сложен рисунък се получава върху пластината. Видяхме фрагмент от филма на Вадим Белоенко Ритъмът на живота, в който са показани такива експерименти.

        Проведохме аналог, как музиката, звуците и вибрациите оказват влияние върху човека, неговите чувства, състояния, поведение, мисли и върху съзнанието му.
        Потвърждение на това, което казва съвременната наука потърсихме в кратък исторически преглед, като се обърнахме към далечното минало. Запознахме се с това какво са писали за музиката древногръцките философи Платон и Аристотел, както и мъдреците от Изтока Конфуций и Лао Дзъ.
Когато пуснахме филма Тайните на музиката, отначало не всички гледаха към екрана, някои от младежите си гледаха телефоните. Но когато чуха познатите звуци от песен на немската рок-група Рамщайн, всички изведнъж се обърнаха към екрана. Стана им интересно какво следва от тук нататък?
Направихме дискусия. Ето някои въпросите, които засегнахме.
         Може ли човек, намирайки се сред природата и слушайки нейните звуци да се настрои агресивно към света?
         Може ли класическата музика да ни настрои на бунт?
      А може би тъкмо музиката предизвиква едни или други състояния, настроения, реакции?
          Продължихме с обсъждане на току-що изгледания филм. Провокирах ги:
        "Във филма видяхме полуголо момиче, което танцува в бар. Това харесва ли ви?" Те се засмяха. Продължих: Бихте ли искали, вие момчета, вашето момиче да танцува така разголено пред други мъже? Бихте ли били доволни и щастливи от това?
         А как мислите, така ли изглежда един щастлив човек? Така ли се държи един щастлив човек? В залата стана тихо. Аз продължих да говоря, че всичко това е продукт на душевна опустошеност, която човек се стреми да запълни с удоволствия и илюзия, че тъкмо това е причина да посегне и към наркотиците.

      

После направихме ретроспективен обзор на това как само за едно столетие музиката се е деформирала, а с нея са се деформирали, занижили са се и ценностите на човека. Проследихме как се е появил накъсаният ритъм, новите музикални стилове, които предизвикват агресия, ниски желания, разюздано поведение, прoвокират към вулгарни маниери, употреба на алкохол и опиати. Заедно си спомнихме имената на музиканти, чийто жизнен път е приключил твърде рано, но въпреки младата си възраст, тези хора са успели да достигнат опустошеност, деградация и разрушение.
      После говорихме за ритъма, за силата на звука и, разбира се, за въздействието на хармоничната музика и звуците на природата. В края на нашата среща пуснах спокойна музика и помолих учениците да напишат какво са разбрали за въздействието на музиката върху човека.
 

Предлагам да се запознаете с някои техни мнения.


                     
          "Музиката играе много важна роля в живота на всеки човек. В наше време съществуват множество музикални жанрове и всеки от тях оказва влияние на нашата психика. Според мен на човек са му нужни различни видове музика, защото през живота си той преживява различни състояния и във всяко състояние се чувства по различен начин. Затова си мисля, че освен спокойна и класическа музика, понякога на човек му е нужна по-емоционална музика. Нужно е само да намери баланса".

         
         "Музиката е много важна част от нашия живот, която има участие при формирането на личността. Много е важен изборът на музикалния стил, който човек предпочита. Музиката определя характера на човека".

           
          "Музиката е сила, която може да създава, но може и да разрушава. Човек трябва да бъде внимателен в избора на музика. Аз лично не слушам музика, защото се чувствам сам".


   "Беседата беше много интересна. Аз обичам рок и класика. Не смятам да променям музикалните си стилове. Има например рок-групи като Епизод, които възпитават патриотизъм.
       Аз самият съм реставратор. Занимавам се с реставрация на старинни предмети. Това не мога да го върша под звуците на рок музика, но например Бах или Вагнер ми действат много добре и моите работи се получават по-добри".

 


        "От презентацията разбрах, че музиката въздейства по различен начин, в зависимост от нейния жанр. За пример можем да дадем метъла, който подтиква хората към агресия и към негативни действия. От друга страна, класическата музика и най-вече Моцарт стимулират доброто функциониране на човешкия ум, а често могат и да успокояват".

 


             

        "Днес аз разбрах, че музиката има много голямо въздействие върху еволюцията на човечеството. Тя е способна да ни направи агресивни или позитивни. Смятам, че музиката играе много важна роля в развитието на човека и неговия жизнен път".


                         

           "Музика. Тази тема много ми хареса. Аз се интересувам от музика и обичам да слушам музика в свободното си време. Напълно съм съгласна с това, че музиката и звукът оказват голямо влияние върху душевното и физическото състояние. Много важна роля имат стилът и ритъмът на музиката".


        

           "Музиката на Моцарт ми въздейства много успокоително и разпускащо. Поражда в мен хубави усещания, като представи за красота, чувства на нежност и най-прекрасното чувство любовта. Когато чуя такава мелодия, първото нещо, за което се сещам е как светът може да бъде по-добър и хората да са по-добри, да са щастливи и обичани".

         Когато се прибрах вкъщи, у мен имаше смесени чувства. За някои ученици тази информация беше доста интересна, други искаха да поспорят, тъй като не са съгласни с твърдението, че рок музиката влияе негативно върху съзнанието на човека и води до изкривяване на ценностите. Но имаше и такива деца, които са разбрали посланието на беседата със сърцето си и са почувствали, че чутото е истина. Точно заради тях си струва да се направи всичко възможно, за да се посочи пътя.

Мир, светлина, хармония и Любов! Антонина
     

 

Светлина и Любов!


За контакти:

тел:  0884 007 724

Е-мейл: svetul_put@abv.bg