末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末

 

 Скъпи съмишленици,
На 8 април 2017 г. в рамките на фестивала "Здравей Здраве", в град Пловдив, пред аудитория от над 60 човека, беше представена лекция на тема "Музика - Човек - Общество - Здраве". В две последователни публикации ще ви запознаем със съдържанието на лекцията. Днес предлагаме на вашето внимание част първа.

 

      

 


        Музика Човек Общество Здраве

част I

(Влияние на музиката върху човека, обществото и природата)


  

Предмет на разглеждане в тази лекция не е музиката като изкуство, а като сила, която въздейства на всеки, който е в нейния обхват.
     За да можем добре да разберем дълбоката същност на явленията, още в началото ще дадем идея за някои истини, свързани с природата и същността на звука и Словото, които да зададат насока на мислите ни.
     Никола Тесла: Ако искате да разкриете тайните на вселената, мислете чрез понятията за енергия, честота и трептения.
     Алберт Айнщайн: Това, което сме нарекли материя е енергия, чиито вибрации са били толкова понижени, че да бъде възприемана от усещанията. Няма материя.
Е.П. Блаватска:
1
     ...Произнасяните думи, както и името на всеки индивид в значителна степен предопределят неговата бъдеща съдба...
     ...Да произнесеш дума, означава да предизвикаш мисъл и да я направиш съществуваща. .... За всеки от нас нещата са това, което Словото ги прави, като ги назовава. .... Ето защо сегашното ни невежество относно свойствата и атрибутите на мисълта, а също и за атрибутите и свойствата на материята, често е пагубно за нас."

Обикновено сме свикнали да мислим за звука и за музиката като нещо, което възприемаме чрез слуха. В действителност, звукът, представлявайки електромагнитна вълна, въздейства многоаспектно върху цялото ни тяло. Преди всичко звукът действа чрез честотата и интензитета си върху всяка жива клетка, като променя вибрациите й чрез промяна вибрациите и състоянието на водата и протоплазмата в нея.

Какво обуславя въздействието на звуковите вълни, както и на всяко електромагнитно поле или вълна върху водата? Самата природа на водата и полето.

Статията на руския учен д.б.н. и к.ф.н. Станислав Зенин Мироглед, нова парадигма, разкриване духа на материята 2  обяснява как и става ясно защо електромагнитните въздействия от космоса или от обкръжаващия ни свят мигновено се пренасят във водната среда във всяка жива клетка и по цялата планета. Предпоставка за това е единната природа на електромагнитния вакуум и водата. Информационните изменения в електромагнитния вакуум са непосредствено взаимосвързани с информационните изменения във водната среда на живите организми.3

За да илюстрираме въздействието на звука използваме някои изображения, направени при експериментите на екипа на японския изследовател Масару Емото с вода, изложена на различни въздействия на звук, Слово или музика.

Изследванията на г-н Емото са извършвани по цял свят, но вероятно най-интересен е експериментът с язовира Фудживара. Снимките на водните проби са направени преди и след преподобният Като Хоки да отслужи едночасова молитва пред водите на язовира. Водата на първата снимка е тъмна и неспособна да кристализира. Втората снимка показва каква е кристалната структура след молитвата 4

 

Други примери за онагледяване въздействието на звуковите вибрации дават изследователите в областта на киматиката - наука за формите на звука.

Хладни прави първи опити с лък на цигулка върху пластина за корпус на цигулка.5
Такива и подобни изображения на т.нар. стояща вълна се получават при подаването на определена честота към вибрираща повърхност, върху която е посипан прахообразен материал. Колкото по-висока е честотата, толкова по-сложни са образуваните фигури.

Следният колаж изобразява сферичната форма на музикалните звуци в момента на създаването им, изображенията са направени чрез Кимаскоп-Cymascopeョ, уред изобретен от акустичния инженер Джон Рийд.

 

 

Следват изображенията на 12 тона от малка и първа октава, изпълнени на пиано и визуализирани чрез същия уред.6

 

 

Вероятно, най-важното постижение в научните изследвания на музиката е откритието, че тя се възприема от таламуса.... без преди това да е била предварително обработвана от мозъчните центрове, включващи участието на логиката и интелекта7, казва в Музиката и как тя влияе върху човека Харълд Лено.

 

 

Звукът ни въздейства чрез интензитета и чрез честота си. С използването на различни честоти, може да се предизвика резонанс в едни или други части на тялото, като се активират различни процеси.8

Максималният праг за силата на звука за човека е звуково налягане от 130 децибела (предизвиква болка в ушите). За сравнение, звуковото налягане на реактивен двигател прибл. 140 дб; на поп- и рок концерти - близо до сцената 120 дб.8

Един известен на всички пример за въздействие на звука са тръбите на 7-те свещеника на Исус Навиев и разрушаването на крепостните стени на Йерихон за 7 дни, Исус Навиев 6:1-21; и това не е само легенда - стените са паднали навън, както доказват направените разкопки.

Знаем забраната за маршируване върху мостове и забраната за използване на клаксон в тунели. Не са случайни.

Когато говорим не само за звук, а за музика, трябва да добавим нейните допълнителни въздействия. Тоест, освен със силата на звука (динамиката), музиката въздейства физически и чрез звуковата честотата (тоновете), чрез ритъма (организираното и логично редуване на тонови трайности)9, хармонията, мелодията, тоналността, тембъра.

Можем да цитираме резултати от много научни изследвания, но не това е целта.

На Пинк Флойд принадлежи едно документално засвидетелствано ォпостижениеサ: концерт на открито предизвикал изплуването на зашеметената от звука риба в езерото пред сцената. 8

Ако на човек му се натрапва не свойствен за него ритъм, той ще почувства дискомфорт, раздразнение и агресивност.8

Бившият рок-китарист Боб Ларсън разказва, че по време на неговата кариера тинейджърите носели сурови яйца на концертите и ги слагали на аванс-сцената. В средата на концерта яйцата вече можели да се ядат твърдосварени, в резултат от музиката. Някои от феновете се чудели, какво ли би могла да прави същата тази музика в телата им. 10

Пронизителните звуци, насочени към течна среда утаяват белтъчините в нея.11

След рок-концерт, присъстващите на него реагират на природните дразнители 3-5 пъти по-лошо от обикновеното. Слушането на рок-музика предизвиква отделянето на така наречените стрес хормони, които изтриват голяма част от съхраняваната в мозъка информация. Повтарящият се ритъм и нискочестотните колебания на бас-китарите влияят силно върху състоянието на гръбначно-мозъчната течност и като следствие, върху функционирането на жлезите с вътрешна секреция.8

Под влиянието на прекалено силна, ритмична музика тълпата често става агресивна.8

Макар, че днес малко се мисли за значението или функцията на музиката в обществото, цивилизациите от миналото обикновено са съзнавали много добре силата на музиката...

Човек, роден и отраснал в общество като нашето, в което основни философии са тези на материализма, опростенчеството и атеизма, твърде лесно определя музиката като не съществен и дори страничен, аспект на човешкия живот, предимно като средство за забавление.

Подобна гледна точка в античността би била приета като крайна и дори самоубийствена, защото в древните общества музиката се е смятала за изключително важна; знаело се е, че музиката притежава власт за развитие или пълно разрушаване психиката на индивида и чрез него, сила да съгражда или разрушава цели цивилизации.

Да си припомним думите на всеизвестния Йехуди Менухин, използвани от Дейвид Тейм в Тайната сила на музиката. Преобразуване на Аза и обществото чрез енергията на музиката:

Музиката създава порядък от хаоса; тъй като ритъмът налага единодушие при разногласие, мелодията налага цялостност над несвързаното, а хармонията налага съвместимост над несъгласуваното. 11

Сега бихме искали да насочим погледа на аудиторията към важността на темата за влиянието на музиката...Както вече се каза, музиката влияе с тона, динамиката, ритъма, хармонията, мелодията, тоналността, тембъра, а също и не на последно място, с планираното мисловно послание на композитора и изпълнителя. Затова древните Посветени са били особено внимателни при подбора на нови музикални творби, композитори, изпълнители и тяхната идейна и нравствена чистота. Защо? Защото:

Както в музиката, така и в живота подобно на Както горе, така и долу и Както на небесата, така и на земята.

Дали днес, когато слушаме музика или когато сме принудени да чуваме музика, съзнаваме значението и последствията от това?

В Древен Китай, например, в определено време на годината Императорът пътувал из владенията си, за да се увери, че всичко е в ред в необятната територия. Той не проверявал счетоводни книжа, нито наблюдавал начина на живот на поданиците, нито разговарял с управителите. Според един древен китайски ръкопис Императорът обикалял из владенията и... изпитвал точните височини на тоновете на музикалната гама.

 

 

Ако откриел, че инструментите в различни провинции са настроени различно, той основателно приемал, че самите територии биха започнали да се различават една от друга. Те дори можели да изгубят единството си и да започнат разпри, ако не се възстановявала еднаквата настройка на инструментите.

Конфуций смятал, че ако музиката на една държава се промени, то самото общество би се променило. Същото значение, което днес политиците биха придали на военните или икономическите въпроси, в древността е било придавано на въпросите, свързани с музиката.

Аристотел пише: Въвеждането на нов тип музика би трябвало да се избягва, като застрашаващо цялата Държава, тъй като стиловете музика не се разпространяват без да засегнат най-важните политически институции. 12

Платон смята, че най-добрата защита на държавата са не армията и съвършеното оръжие, а музиката проста, скромна, спокойна и хармонична9

Казва се, Не е важно, кой пише законите в една страна, ако на някого бъде позволено да напише музиката на нацията. 12

Основните разбирания за музиката, които имали народите на развитите антични цивилизации в Месопотамия, Египет, Китай, Индия, Елада са забележително еднакви, въпреки различията на самите народи.

Знаело се е, че музиката е материална сила, която би могла да моделира характера на отделния човек и обществото като цяло. В ръцете на просветени, музиката е инструмент на красотата и силата, който би могъл да води цялата цивилизация по пътя към златна ера на мир, просперитет и братство.

 

 

В допълнение към казаното досега, музиката има и скрита, непозната за повечето от нас, страна.

Тук ще си позволим да пресъздадем преживяване на Д. Тейм, което той самият описва във вече цитираната негова книга по време на едно изпълнение на Петия Бранденбургски концерт на Бах в Роял Фестивал Холл, Лондон:

....Когато изпълнителите излязоха и започнаха да настройват инструментите си, смътно започнах да го усещам. Нещо много различно и уникално се спотайваше наоколо. То не можеше да се види или чуе, но можех да усетя присъствието му....

Тогава, буквално с първата нота, за мен започна един безкраен миг. .... Никога не бях чувал музиката по този начин! Онова, което често бях слушал като абстрактни звуци, сега беше Звук осезаем, жива филигранна дантела с математична прецизност, която можех почти да достигна и докосна и която буквално можех да виждам как се лее от първата цигулка. Всяка нота увисваше във въздуха, чиста и неподвластна на времето и извън всяка способност да бъде описана с думи.....

...., когато върховното видение сякаш взе да избледнява, започна уникалното концертно соло на клавесина .... Дългите арпежи развълнувано се лееха във въздуха като видими струящи вълни с божествен произход, един след друг, изпълвайки цялата зала и преминавайки отвъд стените й, в града. Не мога да кажа, че видях вълните на музиката, тъй като процесът не включваше очите ми; но въпреки това аз някак наистина ги видях. Видях музиката!....

Тъй като другите инструменти се появиха още веднъж с неописуема прелест, това впечатление от струящите вълни на осезаема доброта се подсили дори повече. Чувстваше се, че сякаш музиката притежава определена и съвсем реална енергия и че тя се излъчва извън стените на залата във всички посоки. Съзнанието ми изглежда обхващаше целия град. ... но не само ... видимия, физически град, но също и скритите причинни сили, които го оформяха и моделираха. Дойде разбирането, че тази музика, както се излъчваше, някак действаше като поддържаща, одушевяваща сила за цялата област наоколо.

... в мен остана впечатлението, че концертът беше по някакъв начин бликаща светлина на фона на огромно хаотично море от тъмнина. Тъмнината заплашваше да посегне на пламъка и да го угаси завинаги. Няма никога да забравя това усещане: не усещане на страх, а на най-дълбока загриженост: за огромната важност на музиката, която чувах, на дълбока благодарност за възможността да я изживея и че тя трябва да бъде съхранена на всяка цена за бъдещото човечество. 11

В своята книга Природни духове и елементали Марко Погачник утвърждава, че Музиката, създадена по този начин, има за цел не само да сътвори художествени звуци, които да слушаме, но има и съзидателно, пречистващо и хармонизиращо въздействие върху тялото, ума и душата на слушателите и върху околния свят. 13

...Много хора са наясно, че звукът винаги се свързва с цвят - че когато, например, звучи една музикална нота, може да се наблюдава изблик на съответстващия й цвят ... обаче, не е толкова известно, че звукът създава и форми, ... а също, че всеки музикален откъс ... оставя след себе си отпечатък върху околната природа, който се запазва доста дълго и е ясно видим и разбираем за онези, които имат очи да виждат. 5

....На картините са изобразени форми, създадени от три музикални творби по една от Менделсон, Вагнер и Гуно, изпълнени от един и същ църковен орган, дадени в книгата на Ани Безант и Чарлз Ледбитър Формите, създавани от музиката.5

 

 

 

Такива форми остават .. поне час или два; а през цялото това време те излъчват своите характерни вибрации във всички посоки... и ако музиката е добра, въздействието на тези вибрации не може да не извиси душата на всеки човек, върху тялото на когото те въздействат. 5

.... Първичните закони на света изразяват своето съществувание, своите взаимни отношения и сродства в хармонията, ритмите, мелодиите, които се раждат от звуците на фино ниво. Всичко, което на човешкото разбиране се представя под формата на закон, на идея, се открива на "духовното ухо" като нещо духовно-музикално. (Ето защо питагорейците са наричали "музика на сферите" това възприятие на духовния свят) разяснява Щайнер в своя труд Теософия. Въведение в свръхсетивното познание и мисията на човека. 14

Как характерът на човек се определя от музиката? Как висшите добродетели, основа на нравственността у човека се поддържат в пространството и времето? Как се губят моралните критерии в обществото? Отговори на тези и подобни въпроси могат да се намерят във всяко едно древно философско учение, религия, вероизповедание, където са разгледани основните принципи и закони на мирозданието.

Тайните знания, които са се предавали от Посветен на Посветен са оставали скрити за масовото съзнание.

В последните години, заради промяна на циклите в развитието на Земята, получаваме открито и тайните, езотерични познания, за да може по-голяма част от човечеството да успее да направи осъзнато своя избор накъде да продължи; дали по пътя на илюзията, където води приятното или по пътя на доброто, единственият, който води към осъзнато изменение на съзнанието на homo sapiens до това на homo divine и чрез който продължава еволюцията на човека.

Учителят на Е.П.Блаватска Ел Мория разкрива част от това Познание:

12 чакри предават във вашия свят съвършените Богокачества чрез 12 космически лъча и всяко качество носи в себе си още 12 оттенъка или полутона. И когато чакрите ви се отварят като омайни цветя, вие ставате проводник на съвършените Богокачества във вашата физическа действителност. 15

Нека погледнем таблицата със Седемте лъча / тона и съответните седем основни чакри в тялото на човека, които приемат и излъчват честотите, определящи част от основните качества на Божествения човек.

 

 

 

Под въздействие на музиката и чрез всяка дейност, постъпка, дума или мисъл, качествата, съответстващи на някой от седемте лъча или техните противоположности се усилват, като тонът е допълнително средство за усилване на сигнала. (Противоположните човешки качества се проявяват при нарушаване работата на чакрата).

С други думи, когато се изпълнява хармонична и красива музика се усилват божествените качества на отделната личност и на обществото; а при изпълнение на неподходяща музика тя усилва в изпълнителя, публиката и общността изброените изкривени качества на даден лъч. 16 Сирил Скот;

При слушане на неподходяща музика просто прерязваме шланга, по който Божествената енергия влиза в телата ни през чакрите, пояснява Т.Н.Микушина.

Другите пет лъча, които се приемат и предават чрез някои от скритите чакри, предават в нашия свят останалите 5 основни Богокачества.

Поддържането в хармония с вибрациите на тези основни лъчи определя здравето на човека. В различните общества в античността това е ставало по различен начин, но най-бързият и ефикасен начин е чрез слово, звук, ритъм, хармония. 16

Фигурата с 12 чакри и 12 тона са от сайта на студиото на Деймиън Келер17

 

 

Всички данни, изложени в лекцията са част от едно Единно Познание, което се е давало чрез Посветени личности, разпространявали го като Учение в съответните общности. Накратко, изборът на Слово и Музика в хармония с Основния закон на Вселената, с Логоса, с Божествения Първоизточник ни предава чрез енергийните центрове на човека и останалите живи същества хармонията на Висшите светове и извисява, и поддържа съзнанието на личността и обществото и баланса на цялата планета.

Не случайно привеждаме примери и цитати от различни източници от изтъкнати представители на древни философии, религии и сравнително съвременни философски течения. Всички те дават една и съща истина, която можем да обобщим така: Музиката влияе прекалено силно, за да продължим да не забелязваме това.

В Епохата на Водолея сме, а за нея е характерно, че скритото познание излиза наяве. Всеки, който поиска, може да стигне до него. И тези, които разбират важността и могат да действат, нека действат в съответствие със завръщащото Познание.

В Китай според писмените свидетелства на историците за празниците на зимното и лятно слънцестоене и пролетното и есенно равноденствие е бил свикван на открито оркестър от поне 10 хиляди изпълнителя. Всеки един от тях със своя инструмент е изпълнявал прецизно всеки тон. Посредством музиката като усилваща среда, космичните енергии и хармонията на вечните закони на вселената са били приемани и предавани към Земята, на природните обекти и хората. Всеки тон, изпълнен от инструмент, направен от различни природни материали със специфичния си тембър е произвеждал земен тон в хармония с небесния основен тон. Създавайки по този начин хармония с небесните енергии се осигурявало благоденствие през следващия период от три месеца и трайност и непреходност на самата поднебесна империя.

Има данни, че китайските императори от династията Тан (7-10 в. н.е.) са поддържали не по-малко от 14 дворцови оркестъра, всеки от които се е състоял от 500 до 700 изпълнителя. Така те са осигурявали здравословна среда за вземане на верни решения за управление делата на империята.

Един интересен и многозначителен факт: името на основния тон в китайската музика в превод означавал жълта камбанка. Тази фраза, обаче, се използвала за символично споменаване и на Владетеля, и на Божествената воля. А този основен тон се смятал за възможно най-точното звуково проявление на Космичния Звук, на Словото, като посредник, пренасящ Върховната Воля във физическия свят.

Повече от любопитно е съвпадението със значението на индийския звук ОМ.

В Закони19 Платон дава представа как в Древна Гърция възниква анархията в музикалните стилове и форми и как тя се отразява на морала на обществото:

...Компетентността да се получи познание за правилата, свързани с музикалните стилове, да се отсъжда съобразно тях, а в случай на необходимост, да бъде наказвано тяхното нарушаване е била право на образованите, а не е била оставена, както е днес, на дюдюканията и ... виковете на тълпата, нито на ръкоплясканията на аплодиращите...

След време обаче, се появяват ...поети, природни гении, но невежи в това какво е правилно и законно в света на Музите и те смесват непозволено различните видове, като при това например, имитират напевите на флейтата с арфа и създават всеобщ безпорядък от форми. Така, тяхната глупост ги подвежда да оклеветят професията си с допускането, че в музиката няма правилно и грешно, а стандартът за правилност се преценява според удоволствието, което получава слушателят, независимо от нивото му. ...така музиката дава повод за една обща самонадеяност по отношение на всеобщото познание и незачитане на закона, а след това идва и своеволието....

Така че следващата стъпка по пътя към свободата ... е отказ от подчинение пред магистратите, а след това следва незачитане на авторитетите и бащите ....; след това усилието да се избегне подчинението пред закона, а когато тази цел е всичко друго, но не и постигната, идва презрение към обетите, дадената дума и всички религии....  19

А, какво се случва в Европа? :

Изкуствоведът М.С. Казиник цитира писателя А.С. Екзюпери Достатъчно е да чуеш която и да е народна песен от 15 в., за да разбереш, колко ниско сме паднали. 20

През Средните векове сериозната музиката е била поддържана като традиция предимно от църквата. От тази чисто религиозна музика възниква класическата музика, имаща за цел да извисява духа на човека, да създава стремеж към постигане на прекрасното. Великите композитори от класическата и романтичната епоха са създавали музиката си, изхождайки от най-висши алтруистични идеали за духовно просветление на съвременниците си.

Постепенно през 19 век с появата на принципите на материализма, музиката започва да се свързва предимно с човека, давайки израз на чувствата, които природата или градската среда създава у композитора. Накратко, не можеш да пишеш музика за Онова, което не вярваш, че съществува.

От тези кратки примери виждаме как е извървян пътят от съвършенство към дисхармония и упадък. Но онова, което е било, пак може да се завърне. Зависи от нас, доколко ще съумеем да внедрим в живота си хармонията и баланса между индивида и Природата, между Космоса и Земята.

 

Имаме прекрасни образци музика. Имаме прекрасна Природа. Чисти планински езера, кристални потоци и реки в планините. Все още имаме гори. Дошло е време да се погрижим за нашата Майка Земя и помагайки на нея, да дадем шанс на поколенията след нас. Наш морален и човешки дълг е да опазим това богатство и тогава постепенно ще възвърнем онази мъдрост, която народът ни е имал, за да започнем отново да осъзнаваме изгубеното Познание, защото ...след като веднъж един народ изгуби тази мъдрост, той вече не е достатъчно мъдър да разбере, че я е изгубил. 11

 

Как се появяват блусът, джазът, рокът и други музикални стилове, с пагубно въздействие?
Много добре произходът и историята на възникване на джаза е описана в Wikipedia и почти същата информация дава и Д. Тейм в споменатата му вече книга.

Авторът разказва как пренесената от търговците работна ръка от западните и северозападни брегове на Африка е съхранила своята музика и език, които навлизат в музиката и обществото в Америка, а до средата на 20 в и в Европа; след 70-те години на века практически завладяват целия глобус. Цитирайки исторически сведения за съпротивата на обществото и закона срещу тези вуду ритми и ритуалите, които били изпълнявани с отнемане на живот още през 17 в., публикации в пресата и редица издания, авторът ни показва корена на злото, дошло в музиката, която шества сега по света... Несъмнено за музиковеди и историци, и неизкушени обективни наблюдатели е, че полиритмията на тази музика на Африка е въведена в стила, който става известен като джаз. Всички цитирани източници сочат Ню Орлиънс за вуду център в средата на 19 в. в САЩ и Бади Болдън - един от първите, които започват да изпълняват тази музика.

Същият автор определя множество думи, като произхождащи от езиците в Западна и Северозападна Африка, които влизат без превод в американския английски вкл. okay, rap, dig, hippie. Самата дума джаз също е африканска и се смята, че е означавала полов акт.

Франк Тиро признава в книгата си за историята на джаза: Джазът става символ за престъпление, слабоумие, невменяемост и секс и е под непрекъснатите атаки на пресата още от началото на 20 години на 20 в.... ирония е, че днес ние пазим, изучаваме и се наслаждаваме на една музика, която едва вчера е приемана за коварна и събуждаща сладострастие. 21

Редица автори посочват кое прави тази музика и стиловете, които я възприемат, вредни и дори застрашаващи здравето на слушателите й.

Въвеждането на синкопирания ритъм с изместване на първото силно време на такта върху някое от слабите времена е другата особеност в джаза и суинга. Характерно за стила на суинга е т.нар. shuffle, имащ различни варианти, но винаги представляващ триолна комбинация с акцент на 2 и 4 време на такта 4/4. Така бива преднамерено разклатено и разбито едно от организиращите начала в музиката - пулсацията на обикновения метрум, който съответства на естествените ритми в човешкия организъм по думите на Галина Павлова в беседата й Музиката определя направлението за развитие на цивилизацията .22

Тя логично и ясно разказва как ритмите вуду от джаза преминават във всички останали видове съвременна музика и дори в образци на класическата музика чрез подмяна на естествения ритъм с използването на т.нар. триолна комбинация на суинга, shuffle.

Беседата включва и един урок на Игор Чили за барабанисти, илюстриращ използването на различни ритмични фигури на shuffle ритъма в отделни стилове съвременна музика rock, pop, funk, blues, rock&roll, jazz, fusion, hip-hop, които подменят ритмичната основа на естествената пулсация на метрума и създават различен ритъм, който вместо да работи за извисяване съзнанието и нравствеността на индивида, повдигайки потока на енергията към висшите чакри, действа точно обратно, обръща естествения поток надолу към по-долните чакри, принизявайки постепенно нравствените норми у всеки слушател.

 

 Б. Ларсън разказва:    ...Въздействието на синкопирането в джаза е преди всичко сексуално: ...Когато пулсациите и синкопирането са ритмична основа на музиката, в една зала за танци неизменно може да се забележи, че движенията на танцьорите стават много чувствени и се ориентират около слабините.

Такива ритми действително притежават способност да раздвижат фините енергии на тялото надолу към тази област на анатомията, и следователно увеличават секрецията на полови хормони в кръвообръщението. ... а те трябва да намерят някакъв начин на изява. 10

Дон Тренд Джейкъбс предупреждава в Primal Awareness "Има време и място за такава атонална, разрушаваща музика ...., но ...Когато такава музика се използва непрекънато и необмислено за забавление, тя е разрушителна и допринася за липсата на хармония и разбирателство, и порядък в обществото. Алис Монсарат обяснява, че точно в този пункт рок-енд-ролът и повечето нови видове музика стават потенциално опасни. Защото, за да се поддържа чувство за благополучие и единство е съществено важно, човек да не бъде подлаган прекалено много на каквито и да са ритми, които не са в хармония с естествените ритми на човешкото тяло.23

 

Случаи на музикогенна епилепсия 24

Нека сега разгледаме още една промяна на основна характеристика на музиката тона и хармониците. До средата на миналия век първо в САЩ и Европа, а после по цял свят вместо естествения тон Ла A432 Hz с присъщите му 12 хармоници се утвърждава стандартът за тона Ла A440 Hz ET с неговите 8 хармоници. Още Щайнер предупреждава, че подобна подмяна би довела до акумулиране силите на алчността в Западния свят. 25

Друг интересен факт е че тонът Ла A=432 Hz е вътрешно свързан със спектъра на светлината и системата основни чакри, докато A=440 Hz не е. 17

Брайън T. Колинс утвърждава, че тонът Ла A432 Hz е бил съвсем умишлено отнет от света, защото това е точката на баланс в природата. 432 Hz е вибрация, застъпена в принципа на Златното сечение (или божествена пропорция) и обединява свойствата на светлината, времето, пространството, материята, гравитацията и магнетизма с биологията, кода на ДНК и съзнанието. 25

 

Какво е днес музиката, която слушаме? Дали е все още онова изкуство, призвано да разширява и извисява съзнанието на хората? Дали не е една от съвременните индустрии - начин за забавление за едни и средство за натрупване на състояние на други, за придобиване на власт и контрол над останалите?

Защото какво истинско остана от музиката? Честотата на тона Ла е променена, ритъмът е подменен с усилване на слабите времена, силата на звука при възпроизвеждане стига прага на болката, тембърът е изгубен в масово произвежданите инструменти от синтетични материали. Мотивите и посланието на авторите лишени от стремежа към висшите ценности.

И какво е това, което ни се натрапва да слушаме днес навсякъде в магазините, в транспортните средства, по телефона, по летища, на плажа, на спортните площадки и стадионите и дори в най-отдалечените природни кътчета?

Музикална терапия и дарове на Природата за оздравяване това е решението.

Времето се измени, настъпи Нова Епоха. Световете се приближиха един към друг. ... Повишава се нивото на вибрациите на планетата. На Земята идват нови енергии. Голяма част от човечеството усеща тези енергии във вид на невъзможност и безсмисленост да продължава да блуждае по същите пътечки в тъмнината, които то е следвало много и много хилядолетия.

Това се проявява като чувство на неудовлетвореност, сърдечна тъга и очакване на нещо, което ще се случи едва ли не всеки момент. Най-чувствителните хора са загубили интерес към своите обикновени занимания. ... Всички предишни занимания: празно пилеене на времето с приятели, гледане на безкрайни сериали, търсенето на нови празни забавления изглежда са загубили всякакъв смисъл 15

Завърши цикълът на потъване в материята. Започна новият цикъл на излизане от материята.

... Основната честота на Земята, показател за която е приет, т.нар. Резонанс на Шуман нараства. Ако през 2007 г. той е 7-8 Hz, в средата на 2012 г. 12 Hz, през 2014 г. достига до 24 Hz, то в края на януари и началото на февруари 2017 г. са отчетени 36 Hz. 26

Всички, които населяваме планетата нямаме друг избор, освен да се опитваме да следваме изменението на тази честота, да сме в хармония с нея, защото дисбалансът би разрушил телата ни, фините ни тела и физическото ни тяло. Музиката като един толкова мощен фактор би могла да ни помогне в голяма степен. Така, както музиката на 19 и 20 век съдейства за пълното потъване в материята, така сега в цикъла на освобождаване от оковите на материята, бихме могли да използваме високите вибрации и хармоничното звучене на музика, която може да настрои телата ни, да възстанови онази симфония, която във времената на цивилизациите на Златния век е съществувала в Природата.

В античността се е знаело, че всички форми на неразположение и болест са изцяло музикален проблем. Болният е изгубил хармонията си; позволил е в симфонията на съществото му да навлезе неблагозвучие. Той не е вече сънастроен с вселената и нейните закони. Следователно, използва се външна музика, за да настрои болния в съзвучие с Вселенския Звук.

 

Давид е извикан да освободи с музиката си Саул от депресивното му състояние 1 Книга на Царете 16:14-23.

... Мантрите се произнасят от брамините, чрез пеене, също както и останалите Веди и прочее Писания. 1

В България отдавна са известни основните индуски стилове рага, баджана, мантрите. Всеизвестна е изцеляващата мощ на Махамритюнджа мантра.

Произнасянето на сричката ОМ настройва в съзвучие със самия Небесен Тон.

В някои медитативни техники ОМ не се произнася въобще, а само се създава представа за звука чрез вътрешния слух, т.е., ОМ настройва душата направо в съзвучие с Беззвучния Звук.

От всички форми на звучащ звук, създадените от човека, са смятани за упражняващите най-мощно въздействие, тъй като звуците на човека, използването на гласа и свиренето на музикален инструмент, представляват много специфично и интелигентно управлявано излъчване на вибрации. Следователно, те могат да се проявят като определени и специфични изменения в съзнанието и във физическите събития в света.

При слушане на класическа, народна, църковна музика, звуците на природата, ние се успокояваме, отпускаме се, насищаме се с положителна енергия и емоции, с хармония. За класическата музика е характерен ритъм, който съответства на ритъма на тялото, равен на 60 удара в минута, което ни отвежда в състоянието на алфа диапазона (8-13 херца). Това е състояние на покой и възвишени усещания. Полезно е да се слуша такава музика след работния ден, при умора и намаляване на силите.8

Предпазвайте вашите деца от гледане на телевизионни предавания и слушане на рок-музика. ... тази вреда, която техните души несъзнателно получават, не може в никакъв случай да бъде сравнена с ползата от ... съвременните средства за масова информация.

Използвайте всяка възможност да бъдете сред природата. ...Не зад скарата и с музиката и рекламата, носеща се от радиоприемника. Слушайте звуците на природата. Гледайте птиците, дърветата. Гледайте облаците. Слушайте тишината. 15

Слушайте дъжда.

 

 

И ще завършим с някои от Вечните завети на Дънов 27

Най-правилното трансформиране на всички енергии във възходяща степен може да стане чрез музиката.

Вие мислите за много работи, но за същественото, за музиката, не мислите, а вашият живот зависи от музиката. Човек, щом умира, не е достатъчно музикален, а само е напръскан с музика. Отдалече се познава един музикален човек, с такъв човек не може да се влезе в противоречие. Има хармония на сферите. Всяка звезда има свой път, но има една хармония с всички.

Всички болезнени състояния са дисонанси в музиката. Дали тялото страда или чувствата ви, то е все дисонанс.

Музикалността това е пробуждане на съзнанието.

Човек не може да се бори със злото. Той трябва да се стреми към Доброто. Доброто може да се справи със Злото. 28

 

...следва продължение

 

________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлина и Любов!


За контакти:

тел:  0884 007 724

Е-мейл: svetul_put@abv.bg