Скъпи съмишленици,

в този бюлетин продължаваме темата от 12 април тази година, когато предложихме на вашето внимание изнесената в град Пловдив лекция "Музика-Човек-Общество-Здраве". Втората част от материала съдържа информация за музикалната терапия и дарове на Природата за оздравяване


 


      

Музика Човек Общество Здраве

част II

(Музикална терапия и дарове на Природата за оздравяване)

 

Учителят на Е.П.Блаватска Ел Мория: 12 чакри предават във вашия свят съвършените Богокачества на 12 космически лъча и всяко качество носи в себе си още 12 оттенъка или полутона. И когато чакрите ви се отварят като омайни цветя, вие ставате проводник на съвършените Богокачества във вашата физическа действителност. 15

Под въздействие на музиката и чрез всяка дейност, постъпка, дума или мисъл качествата, съответстващи на някой от седемте лъча или техните противоположности се усилват , като тонът е допълнително средство за усилване на сигнала. (Противоположните човешки качества се проявяват при нарушаване работата на чакрата). 16

Сирил Скот: когато се изпълнява хармонична и красива музика се усилват божествените качества на отделната личност и на обществото; а при изпълнение на неподходяща музика тя усилва в изпълнителя, публиката и общността изброените изкривени качества на даден лъч.Поддържането в хармония/съзвучие с енергиите (вибрациите) на тези основни лъчи определя здравето на човека. В различните общества в античността това е ставало по различен начин, но най-бързият и ефикасен начин е чрез слово, звук, ритъм, хармония. 16

Накратко, изборът на Слово и Музика в хармония с Основния закон на Вселената, с Логоса, с Божествения Първоизточник ни предава чрез енергийните центрове на човека и останалите живи същества хармонията на Висшите светове  и извисява, и поддържа съзнанието на личността и обществото и баланса на цялата планета.

Дон Тренд Джейкъбс: Има време и място за такава атонална, разрушаваща музика. .....но ...Когато такава музика се използва непрекънато и необмислено за забавление, тя е разрушителна и допринася за липсата на хармония и разбирателство, и порядък в обществото. 23

Алис Монсарат:точно в този пункт рок-енд-ролът и повечето нови видове музика стават потенциално опасни. Защото, за да се поддържа чувство за благополучие и единство е съществено важно, човек да не бъде подлаган прекалено много на каквито и да са ритми, които не са в хармония с естествените ритми на човешкото тяло. 23

Дейвид Тейм: Когато човек често слуша рок- или поп-музика, той привиква към нея. Тя става необходим фон. Слуша му се все повече и повече. Когато слушаш тази музика дълго, чувствителността се притъпява. Появява се желание да се увеличи силата на звука. Според признанието на една девойка: На концертите с класическа музика ми става зле, аз тичешком отивам в къщи и включвам магнетофона с моята музика (рок). Постепенно идвам на себе си.11

Харълд Лено:7 Вероятно, най-важното постижение в научните изследвания на музиката е откритието, че музиката се възприема от таламуса, онази част от мозъка, която получава дразненията причинени от емоциите, усещанията и чувствата, без преди това да е била предварително обработвана от мозъчните центрове, включващи участието на логиката и интелекта. Значимостта на този факт за музикалните терапевти е обяснен от Шулиън и Шьон:

Музиката... получава достъп до организма и предава възбуждението посредством таламуса - релейната станция за всички емоции, усещания и чувства (с изключение на обонятелните). След като веднъж дразнението е достигнало таламуса, главният мозък автоматично бива завладян, а ако дразнението продължава известно време, може да се създаде по-близък контакт между главния мозък и околния свят.

Този механизъм прави възможен менталния контакт с болни пациенти, с които не може да се получи контакт чрез произнесена дума.1

 

Във всички векове музиката е била признавана за обединяващо и стимулиращо средство при извършване на физическа дейност. Опитно е доказано, че тя увеличава или намалява енергията на мускулите. Това несъмнено се отнася за използването на музиката във връзка с работа, изискваща синхронизирани движения. Работещите в различни общества пеели не само за да облекчат монотонния труд , но също заради обединяващото въздействие на пеенето. Хюз, признавайки, че въодушевената музика увеличава честотата на пулса и дишането, твърди:

Понякога изглежда младите хора влагат повече усилия, при това за дълъг период на танцовата площадка, отколкото за някои по-полезни и не толкова ритмични занимания. Забелязано е, че по подобен начин един походен оркестър кара войниците да забравят умората поне за известно време и им позволява да маршируват с нови сили. 2

Обаче, Сойбелман открива, че макар ритмичната музика да е в полза на някои дейности, при машинописната работа, например, "музиката няма определен ефект върху прецизността или точността на движенията, ако ритъмът не е адаптиран към ритъма на работата. Тя намалява точността на писането, както на машина, така и на ръка, като показаните резултати се изразявали в увеличен брой грешки." 3

Малцина биха се съмнявали, че ритмичната музика е силно привлекателна буквално за всеки човек. Фан де Вал обобщава: "Много от онова, което наричаме неустоимо в музиката е такова, понеже ние реагираме на сензорно-двигателно ниво." 4

Поради връзката на музикалния ритъм с ритъма на тялото, не е трудно да разберем защо ритъмът лесно преминава от една култура в друга. Във всички примитивни култури, наличието на ритмична дейност е очевидно. В много от тях, една монотонно повтаряща се ритмична последователност се използва в танците, с цел да повлияе на доброто състояние или поведението на даден индивид или група. Пристъпите на възторг са съществен елемент от церемониалните танци, светски или религиозни, на предците на чернокожите американци. Стърнс проследява музиката на поклонниците на vodun (или voodjoo) от хората от Дахомей от Западна Африка до Ню Орлиънс, където тя остава като "един резервоар на ритми в нашата култура."5 Индианците Чи-пъуа Chippewa от Сев. Америка използвали музика, която съдържа елементи на транс и хипноза. Гастън твърди:

В по-ново време, областта на психофизиологията в музиката става предмет на изучаване от съветските учени, и връзката между ритъм и движение на тялото е ясно показана.6

Специално подбрана музика увеличава капацитета на работа на мускулите. В същото време, темпото на движенията на работника се променят с промяна на музикалното темпо. Тоест, музиката определя един добър бърз ритъм на движение. Друга серия наблюдения при студенти доказва, че не само работният капацитет се променя под въздействие на музиката, а също и сърдечният ритъм и кръвното налягане.7

Едно кратко обобщение на някои от научните изследвания върху музиката и влиянието й върху ума и тялото. Дори тази ограничена информация, обаче, разкрива някои доста значими положения: (1) Музиката се възприема и без непременно да бъде интерпретирана от по-висшите центрове на мозъка включващи разума и разсъдъка. (2) Отклик на музиката може да бъде измерен дори, когато слушателят не й обръща съзнателно внимание. (3) Има доказателство, че музиката може да доведе до промени в настроението чрез повлияване на химията на тялото и електролитния баланс (4) Чрез понижаване на нивото на сензорно възприятие, музиката усилва цветоусещането, усещането за допир и други сензорни възприятия. (5) Доказано е, че музиката въздейства върху промяната на мускулната енергия и усилва или забавя движенията на тялото. (6) Многократно повтаряща се ритмична музика има хипнотичен ефект. (7) Слуховите усещания имат по-голям ефект върху вегетативната нервна система в сравнение с останалите усещания.

 

1. (Dorothy Schullian and Max Schoen, Music and Medicine (New York: Henry Schuman, Inc., 1948), pp. 270,271)

2. (Dorothy Schullian and Max Schoen, Music and Medicine (New York: Henry Schuman, Inc., 1948), p. 146)

3. (Doris Soibelman, Therapeutic and Industrial Use of Music (New York: Columbia University Press, 1948), p. 47)

4. (Willem Van de Wall, Music in Hospitals (New York: Russell Sage Foundation, 1946), p. 15.)
5. (Marshall Stearns, The Story of Jazz (New York: Oxford, 1956), pp. 38-50)

6. (E. Thayer Gaston, Music in Therapy (New York: Macmillan Co., 1968), p. 329)

7. (Leonid Melnikov, "U.S.S.R.: Music and Medicine," Music Journal XXVII: 18 (Nov., 1970))

 

Музикална терапия и дарове на Природата за

 

Времето се измени, настъпи Нова Епоха. Световете се приближиха един към друг. ... Повишава се нивото на вибрациите на планетата. На Земята идват нови енергии. Голяма част от човечеството усеща тези енергии във вид на невъзможност и безсмисленост да продължава да блуждае по същите пътечки в тъмнината, които то е следвало много и много хилядолетия.

Това се проявява като чувство на неудовлетвореност, сърдечна тъга и очакване на нещо, което ще се случи едва ли не всеки момент. Най-чувствителните хора са загубили интерес към своите обикновени занимания. Като че ли нищо от това, което преди е изглеждало значимо и е представлявало смисъл на живота, днес няма ни най-малко значение. Всички предишни занимания: празно пилеене на времето с приятели, гледане на безкрайни сериали, търсенето на нови празни забавления изглежда са загубили всякакъв смисъл15

Всички, които населяваме планетата нямаме друг избор, освен да се опитваме да следваме изменението на тази честота, да сме в хармония с нея, защото дисбалансът би разрушил телата ни, фините ни тела и физическото ни тяло. Музиката като един също толкова мощен фактор би могла да ни помогне в голяма степен. . Бихме могли да използваме високите вибрации и хармоничното звучене на тази музика, която може да настрои телата ни, да възстанови онова съзвучие, онази симфония, която в древни времена, във времената на цивилизациите на Златния век е съществувала в Природата.

В античността се е знаело, че всички форми на неразположение и болест са изцяло музикален проблем. Болният е изгубил хармонията си; позволил е в симфонията на съществото му да навлезе дисхармония/неблагозвучие. Той не е вече сънастроен с вселената и нейните закони. Следователно, използва се външна музика, за да настрои болния в съзвучие с Вселенския Звук. 11

Давид е извикан да освободи с музика Саул от депресивното му състояние 1 Книга на Царете 16:14-23.

... Мантрите (езотерически, по-скоро магически, отколкото религиозни призовавания) се произнасят от брамините, чрез пеене, също както и останалите Веди и прочее Писания. 1

В България отдавна са известни основните индуски стилове рага, баджана, мантрите. Всеизвестна е изцеляващата мощ на Махамритюнджа мантра.

Произнасянето на сричката ОМ настройва в съзвучие със самия Небесен Тон. 11

От всички форми на звучащ звук, създадените от човека, са смятани за упражняващите най-мощно въздействие, тъй като звуците на човека, използването на гласа и свиренето на музикален инструмент, представлява много специфично и интелигентно управлявано излъчване на вибрации. Следователно, те могат да се проявят като определени и специфични изменения в съзнанието и във физическите събития в света.11

По-високите звуци - енергични, с рязък ритъм и умерено темпо ни влияят благотворно, повишавайки нивото на енергията, както на физическата, така и на психическата, предизвикват радост, ведро настроение. Именно тук се включват в играта хармоничните обертонове.... Само хармоничните обертонове са способни да предизвикат в нас бодрост и ни зареждат с енергия. Полезно е да се слуша такава музика сутрин, зареждаме се с бодрост и оптимизъм за целия ден.8

При слушане на класическа, народна, църковна музика, звуците на природата, ние се успокояваме, отпускаме се, насищаме се с положителна енергия и емоции, с хармония. .... За класическата музика е характерен ритъм, който съответства на ритъма на тялото, равен на 60 удара в минута, което ни отвежда в състоянието на алфа диапазона (8-13 херца). Това е състояние на покой и възвишени усещания. Полезно е да се слуша такава музика след работния ден, при умора и намаляване на силите. 8

...по време на занимание с музика, пеене, при учащи с умствена изостаналост се активизира мисленето, формира се целенасочена дейност, устойчивост на вниманието; слушането на музика, музикално ритмичните занятия влияят по-ефективно на развитието на речевите функции, слуховото внимание, моториката у децата с нарушен слух. Прилагайки музикалното изкуство в различни негови съчетания (с движения, с театрална дейност) към дете с проблеми в развитието, учените и педагозите забелязали, че то се явява като източник на позитивни преживявания за детето, ражда нови творчески потребности и начини за тяхното удовлетворяване, осигурява формирането на музикална култура и поправя отклоненията в познавателната, емоционално-волевата и личностната сфери, създава условия за социална адаптация. 8

За най-силна по въздействие учените смятат музиката на Й.С.Бах, на второ място по въздействие е музиката на В.А.Моцарт и Бетховен. 8

Феноменът на музиката на Моцарт се обяснява с това, че вибрациите на неговите произведения съвпадат с вибрациите на здравите неврони на клетките. 8

Много полезна е така наречената музика от природата. Звуците на морето, шума на дъжда, гласовете на делфините успокояват, умиротворяват; звуците от гората понижават кръвното налягане, нормализират работата на сърцето; пеенето на птиците помага за съсредоточаването, предизвиква прилив на положителни емоции. 8

В Германия такава музика е лечебна и се продава само в аптеките. В Китай са разработени дискове под названието Черен дроб, Сърце, Черва, Стомах и др. където подбраната музика влияе благотворна на тези органи. 8

В Канада струнни оркестри свирят на градските площади за намаляване на броя на авариите. Доказано е, че слушайки класическа музика в автомобила, водачът намалява риска от аварийни ситуации 15 пъти, а слушането на народна музика и класическа музика в маршрутките води до подобряване на микроклимата в салона, до рязко намаляване на агресията и раздразнителността при пътниците. 8

Вибрациите на камбаните също имат мощна изцеляваща сила. В средните векове хората са се спасявали от чумната епидемия, биейки църковните камбани. Звуците на камбаните създават вибрации по-високи от 25 кХц, повишават имунитета. Средният спектър на камбанения звън (100-20 кХц) увеличава капилярния приток на кръв и лимфа, а низките честоти на камбаните (40-100 кХц) успокояват психиката. Това действа на всички хора, независимо от тяхната вяра. 8

Молитвите, обръщенията към Бога, независимо от вероизповеданието, също предизвикват определен ефект. Голяма част от молитвите, които са насочени за оздравяване на организма, способстват за изчистването и излекуването. 8

Феноменът на осветените икони се състои в това, че честото произнасяне на шифрованите текстове (молитви) пред един и същ образ позволява на повърхността на иконата да се запише определена информация. Такава икона създава около себе си аура с определена честота, която сама въздейства върху човека. Затова, съвсем реално е да помолиш за помощ образа, лика. Имайте свои собствени образи и ликове, обръщайте се към тях с любов и благодарност, и те ще ви служат като източник на високи вибрации и изцеление. 8

 

 

Учените, лекарите разкриват влиянието на класическата музика върху състоянието на нашето здраве.

Отнемат болка, емоционално напрежение:

Полонеза от Огински Прощаване с Родината,

Лист, Унгарска рапсодия-1,

Бетховен, Фиделио,

Хачатурян, Сюита Маскарад,

Дворжак, Хумореска.

 

Облекчават нервността, раздразнителността, разочарованието, извисяват над всекидневието, във висшите сфери:

Хайдн, Симфония,

Бетховен,Лунна соната, Симфония в ла минор,

Бах, Италиански концерт, Кантата №2,

Музиката на Хендел.

 

Успокояват, намаляват тревогата и неувереността:

Шуберт, Аве Мария,

Шопен, Мазурки и прелюдии,

Брамс, Приспивна,

Щраус, Валсове,

Дебюси, Лунна светлина,

Бетховен, Симфония №6, част 2, Ноктюрно в сол минор.

 

Намаляват наркотичната зависимост от алкохол и никотин:

Шуберт, Аве Мария,

Бетховен, Лунна соната,

Свиридов, Виелица,

Сен-Санс, Лебедът.

 

Възстанавяват кръвното налягане, сърдечната дейност, намаляват напрежението в отношенията с другите хора:

Шопен, Ноктюрно в ре минор,

Менделсон, Свадбен марш,

Бах, Кантата 21, Концерт за цигулка в ре минор ,

Барток, Соната за пиано, Квартет 5,

Брукнер, Меса в ла минор.

 

Безсъние лекуват:

Григ, Сюита Пер Гинт,

Сибелиус, Тъжен валс,

Шуман, Мечтание,

Чайковски, Пиеси.

 

Гастритът не обича:

Бетховен, Соната №7.

Намаляват болки в ставите:

Музиката на Моцарт.

Епилепсията не харесва:

Музиката на Моцарт.

Зрението подобряват:

Музиката на Моцарт.

Увеличават умствените способности при децата:

Музиката на Моцарт.

Стимулират умствената дейност:

Музиката на Бетховен,

Музиката на Щраус.

 

Синдрома на хроничната умора лекуват:

Григ, Утро (от Пер Гинт),

Мусоргски, Разсъмване над Москва река (от операта Хованщина),

Романсът Вечерен звън.

 

Ускоряват растежа на растенията:

Музиката на Росини,

Цигулковите сонати на Бах.

 

За повдигане на жизнения тонус, подобряване на самочувствието, настроението, активността, творческата енергия:

П. Чайковски, Шеста симфония, част № 3,

Шопен, Прелюдия 1, опус 28,

Лист, Унгарска рапсодия-2,

Бетховен, Увертюра Егмонд,

Демис Русос, Сара Брайтман, Е. Хъмпърдинк, А. Пахмутова Беловежската гора.8

 

За влиянието на музикалните инструменти

Хармоничните мелодии, звуците, в буквалния смисъл на думата, презареждат нашите вътрешни акумулатори с жизнена енергия. За това е достатъчно просто да се послуша изпълнение на определени музикални инструменти. А може да се възползваме и от най-простия и близък ни инструмент нашия собствен глас! 8

Ето резултатите от изследванията на въздействието на музикалните инструменти върху организма на човека:

Цигулка лекува душата, помага на себепознанието, предизвиква състрадание, действа много благотворно на меланхолиците.

Орган въвежда ред в ума, хармонизира енергийния поток по гръбначния стълб - проводник между космоса и земята.

Пиано въздейства на бъбреците, пикочния мехур, очиства щитовидната жлеза.

Барабан възстанoвява ритъма на сърцето, стимулира кръвоносната система.

Флейта очиства бронхите на белите дробове и дихателната система, лекува нещастна любов, отнема раздразнението и озлобеността.

Баян, акордеон активизират дейността на коремната област.

Арфа и струни инструменти хармонизират работата на сърцето, лекуват истерия, кръвно налягане.

Саксофон активизира сексуалната енергия, половата система.

Кларнет, флейта-пиколо подтискат обезсърчението, подобряват кръвообращението.

Контрабас, виолончело, китара въздействат на сърцето и тънките черва, лекуват бъбреците.

Цимбал балансира черния дроб.

Балалайка лекува храносмилателните органи.

Тромпет лекува радикулит. 8

Дон Тренд Джейкъбс в Primal Awareness дава няколко кратки съвета как да използваме музиката

Вероятно, ако всички ние, и особено младите хора, бихме могли да осъзнаем отново източника и мощта на музиката и как тя ни влияе, бихме могли да ... поддържаме в себе си вселенската хармония, както го правят местните хора ( в Мексико) в продължение на много хилядолетия. За да си помогнем, можем да се ръководим от следните насоки за ново осъзнаване за музиката:

1. Когато става въпрос за комуникативност и език, не позволявайте на Думите да ограничават песпективата ви. Обръщайте внимание на тишината, телепатичната енергия, изкуството, танца и музиката; те са еднакво валидни начини за даване и получаване на идеи и информация

2. Бъдете особено внимателни и намалете до минимум музиката за фон на някаква дейност. ... Ако ще използвате музика, докато шьофирате, докато се храните, медитирате или четете уверете първо,че добре сте разучили музиката, разберете я и почувствайте доколко тя допълва основната дейност. Можете да го направите , като прослушате в тиха стая със фокусиран в точка поглед подбрани откъси музика, за които мислите, че създадат подходящо настроение за съответната дейност. След всеки откъс записвайте как се чувствате. Използвайте тази информация, за да изберете; имайте под ръка подходяща музика за фон на дадена задача.

3. Променяйте вида на музиката, която слушате и се опитайте да осъзнаете ефекта, който всяка от тях оказва върху емоциите, мислите и отношението ви. Понякога избираме музика интуитивно, някога според наученото. Музиката може да е радостна или тъжна, възвишена или чувствена. Опитайте се да си представите филм без музика. Някои от тези емоции ще са мигновени и примитивни, други ще трябва да се проучат. Бързата и силна музика прави едно; тихата и мека музика прави друго. Някои видове музика помагат да учите по-бързо; някои са разрушителни. Слушането на музика, която нарушава нормите, ни кара да създаваме нови правила. Усетете как вибрациите на звука се сработват с вашите собствени вибрации и ги използвайте съответно.

4.Използвайте музиката като подпомагаща среда в обществото на други, но не просто като форма на забавление. Вместо това, слушайте и участвайте в музикални занимания с първично осъзнаване на общата радост и духовност, която общността и вие имате в разбирането за Бог. Вслушвайте се във всяка нота. Ако мелодията се пее, обърнете особено внимание на стиховете, тъй като музиката въвежда идеите дълбоко във вашата душа.

5. Някои видове музика, особено бароковата, която постоянно поддържа пулсация от 60 удара в минута, се смята за подобряваща паметта и ученето. Опитайте музика предназначена за образователни цели.

6. Не само слушайте музика, правете собствена музика. Ако все още не свирите на музикален инструмент, опитайте с традиционните: изпълнявайте ритъм на барабан, използвайте дрънкалка/маракаси, опитайте дървена флейта, пейте, подсвирквайте с уста или мрънкайте/бръмчете. Създаването на музика има оздравяващи вибрационни качества само по себе си. Много години, докато пътувам из страната се забавлявам в клубовете и в ресторантите с пиано хипнотизирайки хора, които никога не са свирили на пиано, да свирят с мен. Просто им предлагам да се докоснат до тяхната вродена музикалност и да свирят ентусиазирано с черните клавиши заедно с мен. Неизменно те и техните приятели остават изумени отпостигнатото.23

 

Гуан Ин:

Предпазвайте вашите деца от гледане на телевизионни предавания и слушане на рок-музика. Повярвайте, тази вреда, която техните души несъзнателно получават, не може в никакъв случай да бъде сравнена с ползата от ... съвременните средства за масова информация.

Използвайте всяка възможност да бъдете сред природата. Прекарвайте времето си сред природата. Не зад скарата и с музиката и рекламата, носеща се от радиоприемника. Слушайте звуците на природата. Гледайте птиците, дърветата. Гледайте облаците. Слушайте тишината.15

 

Петър Дънов:

Най-правилното трансформиране на всички енергии във възходяща степен може да стане чрез музиката.

Божественият свят е слязъл днес до дълбините, за да повдигне нисшия свят, да повдигне най-нисшите трептения. Трептенията на нисшия, материалния свят постепенно ще се повдигнат. И тогава ще се измени вашето състояние. Щом сте тъжни, понижени са трептенията, понижили сте надеждата, вярата, любовта. Остава да повишите трептенията на любовта, вярата и надеждата. Един от начините за повишаване на нисшите трептения е музиката. Мрачно гледат на живота тези, които нямат идея в живота си.

Всеки музикален тон, взет правилно и чисто, носи огромна сила. Обедняват хората, които не пеят. Има песни, които отнемат скръбта. Има песни, които отнемат везверието, обезнадеждаването, злобата, лекуват омразата. Не говоря за механическата музика... Имате ли Истината в себе си, ще пеете свободно, ще чувствате свободно, ще мислите и ще постъпвате свободно. Всеки тон е скрита божествена идея. Във всеки тон присъства божествено благо. Светлите мисли и чувства, добрата постъпка са музика.

Вие мислите за много работи, но за същественото, за музиката, не мислите, а вашият живот зависи от музиката. Човек, щом умира, не е достатъчно музикален, а само е напръскан с музика. Отдалече се познава един музикален човек, с такъв човек не може да се влезе в противоречие. Има хармония на сферите. Всяка звезда има свой път, но има една хармония с всички.

За да възкръснете, трябва да станете музикални. Не ви казвам да станете религиозни, не ви казвам да станете учени, нито силни, най-реалното е да станете музикални. Пейте сутрин, като станете поне десет минути, на обяд пет минути и вечер пет минути.

Индусите имат известни мантри, формули, с които си служат при нужда и в които влизат в една група особена група от тонове. Индусът почва да пее и докато пее, може да мине покрай най-опасните зверове с тази музика. Нито един звяр не се и опитва да му направи нещо. Ако той престане само за миг да произнася тези мантри, животните ще го нападнат. ...Пейте и не се страхувайте. Щом престанете да пеете, болестта идва.

Всички болезнени състояния са дисонанси в музиката. Дали тялото страда или чувствата ви, то е все дисонанс.

Музикалността това е пробуждане на съзнанието.

Човек не може да се бори със злото. Той трябва да се стреми към Доброто. Доброто може да се справи със Злото.28

 

__________________________________________________________________

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлина и Любов!


За контакти:

тел:  0884 007 724

Е-мейл: svetul_put@abv.bg